Úrazové pojištění

V příloze naleznete informace o nově uzavřeném Úrazovém pojištění u Pojišťovny VZP a.s. V textu naleznete spolu s informacemi o formě hlášení škodné události i odkazy na znění smlouvy a na potřebné formuláře. Vztahuje se na všechny členy Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), tj. na členy sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot, i na účastníky akcí pořádaných SK/TJ a sportovními svazy, sdruženými v ČSTV.

Příloha:
Úrazové pojištění pro rok 2013 – ČSTV