Pozvánka na členskou schůzi – JO, TJ

Dovolujme si tímto pozvat členy jachetního oddílu na

  • členskou schůzi jachetního oddílu TJ Lodní sporty Brno konanou 2.2.2013 od 9.30 hod.
  • členskou schůzi TJ Lodní sporty Brno konanou 2.2.2013 od 14. hod.

Vaše účast je důležitá, schůze jsou volební.

Výbor JO

Přílohy:
pozvánka na schůzi JO
pozvánka na schůzi TJ
volební řád TJ