Foto: Jan Simeonov

Lodní sporty Brno

Elektronický zámek na brance

Vážení členové,

za účelem využívání venkovních prostor areálu Rakovecká členy mimo provozní dobu zřizují Lodní sporty na vstupní pěší brance elektronický zámek. V provozní dobu budou moci členové standardně vstoupit do areálu stiskem tlačítka na sloupku branky. Mimo provozní dobu bude tlačítko zablokováno. Zájemci z řad členů bez závazků k Lodním sportům po splatnosti si budou moci za 50,- Kč zakoupit u správce čip. Přiložením čipu se odjistí zámek branky pro vstup do venkovních prostor areálu v kteroukoliv denní i noční hodinu.

Zahájení provozu branky s elektronickým zámkem a distribuce čipů jsou plánovány od pondělí 16. 7. 2012. První měsíc provozování bude testovací, při kterém bude prostor k odladění nedostatků systému.

Způsob provozování velké vjezdové brány se zavedením elektronického zámku nemění. Lodní sporty však zejména k ulehčení okruhovým jachtařům, kteří odjízdějí na závody a vracejí se z nich mimo provozní dobu areálu a své lodě ponechávají ve venkovních prostorách areálu, rozšiřují okruh členů s klíčem od vjezdové brány. K dnešnímu dni je vjezdový klíč propůjčen následujícím:

 • Josef Janča
 • Otakar Ach-Hübner
 • Marek Hakl
 • Petra Maršálková
 • Ilona Mayerbergová
 • František Košvica
 • Roman Vašík
 • Martin Vašík
 • Mirek Možný

Pro použití vjezdového klíče platí tato pravidla:

 • nezneužívat vjezdový klíč k parkování vozidla v areálu
 • ihned po vjezdu bránu opět zavřít a zamčít
 • ihned po výjedu bránu opět zavřít a zamčít
 • informovat správce o příjezdu (v provozní době možno osobně, mimo provozní dobu telefonicky/SMS)
 • nepůjčovat klíč třetím osobám

V provozní době samozřejmě správce v případě potřeby umožní vjezd členům bez vjezdového klíče. O vjezdový klíč může člen, který vyvíjí závodní činnost a u kterého se očekává návrat ze závodů mimo provozní dobu areálu, požádat výbor jachetního oddílu. Propůjčení vjezdového klíče není nárokové, výbor posoudí každou žádost individuálně (intenzita závodní činnosti, spolehlivost, apod.)