Upozornění pro závodníky

Závodníkům, kteří nemají řádně zaplacené příspěvky a neučiní tak do 30. 6. 2012, bude na ČSJ pozastavena závodní licence s okamžitou platností.

Marcela Šormová
matrika JO