Zápis z jednání výboru JO

Výbor jachetního oddílu zasedal na své pravidelné schůzi dne 20. 3. 2012 v klubovně na Rakovecké ulici v Brně. Zápis z jednání je k dispozici v příloze.

Přílohy a odkazy: