Školení záchranářů 2011

18. 8. 2011, Brněnská přehrada

V rámci dlouhodobé spolupráce Lodních sportů s Vodní záchrannou službou Českého červeného kříže proběhlo dne 18. 8. 2011 školení záchranářů, jehož cílem bylo zejména seznámit záchranáře se základními principy záchrany okruhové plachetnice.

Vyměnit si vzájemně informace, rady a postřehy přijelo do areálu LS Brno na dvacet mladých záchranářů VZS ČČK místní skupiny Brno – město. Po teroretickém úvodu jsme se vrhli na praktické cvičení záchrany převržených plachetnic lodních tříd Cadet a 420 s důrazem na způsob připlutí motorovým člunem k převržené plachetnici, dále pak její zachranu za použití ploutve. Vyzkoušeli jsme si i situace, kdy k záchraně ploutev z různých příčin nelze použít.

Spolupráce Lodních sportů s brněnskými záchranáři je pro bezpečnost našich členů na vodě důležitá a pravidelný nácvik záchrany plachetnic je pro nás jen přínosem. Samozřejmě existuje vždy prostor ke zlepšování. Jako hozenou rukavici jsme záchranářům nabídli základní výcvik jízdy na okruhové plachetnici.

Děkuji dvackařům, cadeťákům i jejich vedoucím za poskytnutí lodí připravených pro tuto akci!

S přáním co neméně převržených plachetnic na Brněnské přehradě
Roman Vašík

Přílohy a odkazy: