Smuteční oznámení

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že dne 3. 4. 2011 nás navždy opustila

Hana Blahoňovská
ve věku 63 let.


Rozloučíme se s ní

v pátek 8. 4. 2011 v 11:00

v obřadní síni krematoria města Brna,
Jihlavská ulice 1

Jírovcova 41, 623 00 Brno

Jménem rodiny

Blahoňovský Zdeněk
Bidlová Jitka
Blahoňovský Jan

Přílohy a odkazy: