AUSTRIAN SAILING WEEK

Ve dnech 17.-25.4. se zúčastnily tři posádky lt 420 intenzívního yachtařského výcviku na Neziderském jezeře. Pod vedením špičkového trenéra Dušana Srba tu proběhly kroky ke zvýšení výkonnosti posádek Lodních Sportů Brno a tak vám tu předkládám stručný článek o tom, jak naše soustředění vypadalo

Po krátkém seznámení s našim novým trenérem, proběhlo seznámení druhé- na vodě. To ovšem příliš radosti nepřineslo a Dušan(trenér) byl zaskočen jak mizerným stavem lodí, tak i nepochybným mezerám v yachtařských schopnostech posádek. V důsledku tohoto zjištění bylo nutné změnit plán soustředění a začít vše prakticky od základů.

Z počátku soustředění jsme se zaměřili především na odstranění nejzávažnějších chyb v ustrojení našich miláčků, kdy za lamentování zkušeného výrobce lodí (týkajícího se všeho, od kvality trupu, po výběr otěží) z lodí postupně mizely přebytečné vyvažovací popruhy a zbytečné metry lan. To vše za pochopitelného nářku posádek jež jen s velkým přemáháním obraceli nůž( zapalovač, kladivo, a jiné náčiní) proti nebohé lodi. Tyto úpravy a seřízení lodí, dle vzoru nejnovějších trupů jež jsme si vypůjčili od nic netušících rakušáků, probíhaly během celého týdne a ani zdaleka se nedá říci že by měli být v blízké budoucnosti u konce…( situaci nejlépe vystihl kolemjdoucí Chuck Norris, prohlásivše: „tak v tomdle bych se nesvez ani s helmou na hlavě a plovacím kruhem přez pupek“)

Co se tréninku na vodě týče, naše kvality příliš nezaostávali za kvalitami lodí (nutno omluvit Toma s Martinem, kteří začínají). A tak jsme se věnovali především seřízaní plachet a manévrům typu „parodie startu“ a „pokus o halzu“ jež se během oněch sedmi dnů podařilo vypilovat na „aspoň jsme vystartovali“ a „sem tam mi ten spinakr ani nesplaskne“. K tomu všemu patřil každodenní nášup teorie, kde jsme se dozvěděli, že i kalibry typu trenérů SCM nás sem tam něco učili blbě a neodmyslitelná vyprávění o zážitcích našeho trenéra jež nám byla (a jsou) inspirací i motivací :). Jako na objednávku se nám v průběhu jednotlivých dní vystřídalo počasí od flauty ve které nemělo smysl jezdit, po vychřici ve které nemělo smysl vystrčit ven třeba jen špičku nosu, a tak jsme trénovali ve všech podmínkách.

Konkrétně k pobytu nelze říci nic než chválu- po celý týden jsme měli přístupný CELÝ KLUB téměř zadarmo, což byla pohostinnost pro čechy naprosto nezvyklá a nepochopitelná. Posádky si s trenérem skvěle rozuměly a vznikly tak výborné podmínky pro další spolupráci, v niž všichni doufáme.

Na závěr proběhlo poměření našich sil s rakouskými posádkami (bohužel bez účasti jedné z posádek našich). Závodu se účastnilo 21 lodí a my se zhostili nepříliš chválihodného 19 a 21 místa, což jen potvrdilo naše značné rezervy. Kromě oprav lodí je tak třeba nejvíce zapracovat na startech a taktice, a neustále se věnovat manévrům vyžadujícím naprostou spolupráci posádky. Momentálně jsou v plánu další soustředění v Rakousku a Polsku, mající za účel mimojiné naši přípravu na MČR.

TRENÉR:
Dušan Srb

ÚČASTNÍCI:
Ilča and Anička
Tom and Martin
Šimon and Kuba

..a DOPROVOD ..