Jarní brigáda 2009

Výbor jachetního oddílu Vás zve na tradiční jarní brigádu dne 25.4.2009. Místo obvyklého spouštění mol nás čeká čištění břehu, čištění trativodu za loděnicí, postavení stožáru a vyčištění prostoru u jeřábu a svážny. Rádi uvítáme každého kdo chce a může přiložit roce k dílu a splnit tak část svých členských povinností.

Předem děkujeme všem aktivním členům.

Lubomír Huk
brigádnický referent