Státní plavební správa informuje

SPS nás poctí svojí návštěvou za účelem technických prohlídek a prodlužování platnosti lodních osvědčení v následujících termínech vždy od 9 do 11 hod:
17. 4. 2008 – TJ Námořní jachting Brno
22. 5. 2008 – TJ Lodní sporty Brno
9. 6. 2008 – TJ Jachtklub Brno
10. 7. 2008 – TJ Námořní jachting Brno
4. 9. 2008 – TJ Námořní jachting Brno