Výroční členská schůze TJ

V sobotu dne 8. 3. 2008 se od 14.00 hod v klubovně Lodních sportů konala výroční členská schůze Tělovýchovné jednoty Lodní sporty Brno. Zápis a usnesení členské schůze je k dispozici ke stažení v příloze.

Přílohy a odkazy: