Foto: Jan Simeonov

Lodní sporty Brno

Zápis ze schůze výboru JO

Členové výboru jachetního oddílu se sešli na pravidelném zasedání výboru dne 20.3.2007. Zápis z jednání je k dispozici ke stažení