Rekonstrukce šatny

LS získaly grant na úpravu šaten. Nabízím jednu z možností, jak by po úpravě mohly vypadat (viz také přiložený obrázek):

Změna 1: Vzniknou pouze 2 šatny – Muži a Ženy, vždy společné pro JO i VO. Návrh v příloze počítá také se vznikem sušárny, což je možná varianta, nikoliv však nutná. S poměrem velikostí Muži : Ženy si lze hrát, dokonce do budoucna není velkým problémem tento poměr měnit.

Změna 2: Přímo v šatnách bude vestavek pro sprchy

Změna 3: Šatny by měly zohledňovat i možnost, že se vnich bude převlékat i někdo jiný, než kdo v ní má skříňku (např. při závodech).

Výhody:

1. Šatny se relativně zvětší, i když ve skutečnosti budou o sušárnu a sprchy menší, nebo o sprchy menší, když nebude sušárna. Vycházím z toho, že časy, kdy používají šatnu veslaři a kdy jachtaři se od sebe většinou liší. v době, kdy se tam jachtaři a veslaři sejdou tam bude stejně málo místa, jako teď, když se minou, budou tam mít vždy více místa. Platí zejména při závodech a větších akcích, které bývají v jinou dobu.

2. Šatna bude přímo napojená na sprchu – odpadne nepříjemné pobíhání po chodbě (když ne hned, tak bude vybudování sprch v budoucnu umožněno)

3. Šatnu budou moci používat i příchozí (závodníci z jiných oddílů, návštěvy apod.) s tím, že k odkládání budou mít k dispozici věšáky a regály, případně (opět také otázka peněz) může být část skříněk vybavena zámkem na zálohu (jako třeba na plaveckém stadionu).

Nevýhody:

1. Prakticky se plocha šaten zmenší (o sprchy, případně o sušárnu), dle mého názoru je tato nevýhoda relativní (viz. výhoda č. 1)

2. Otázka soužití veslařů a jachtařů v jedné šatně. Myslím, že to nemusí být nevýhoda, spíše naopak.

3. Investice do sprch, ač již sprchy máme. Dle mého názoru sprchy sice máme, ale jednak jsou z hlediska logistiky na nevhodném místě (musí se na ně přes chodbu), za druhé je jich při větších akcích nedostatek.

Přílohy a odkazy: