Schůze VJO dne 18.4.2006

Výbor jachetního oddílu TJ Lodní sporty Brno se sešel na svém letošním třetím zasedání k řešení provozních záležitostí našeho klubu. Zápis z jednání naleznete v příloze.
zápis ke stažení