Tradiční podzimní brigáda – pozvánka

Výbor Jachetního oddílu TJ Lodní sporty Brno si vás dovoluje pozvat dne 22. října 2005 od 9:00 do 16:00 na tradiční podzimní brigádu spojenou s úklidem mol a pohodovým posezením po práci – večírek bude.

!!! POZOR, POZOR !!! Vyzýváme všechny členy, aby do podzimní brigády uvolnili všechny skříňky v šatně z důvodů výměny či opravy těchto skříněk. Neuvolněné skříňky budeme nuceni vyklidit sami.

Těm, co dosud nezaplatili členské příspěvky připomínáme možné způsoby platby: hotově pokladníkovi JO – Jitce Blahoňovské nebo na náš účet 406 002 1645/6800, Volksbank CZ a.s., variabilní symbol : 104xxx (xxx je poslední trojčíslí registračního čísla).

Dále výbor Jachetního oddílu vyzývá všechny členy, aby začali zasílat články, fotografie, postřehy, výsledky….a vše ostatní co uznají za vhodné pro vydání Zpravodaje za rok 2005, který slouží jako informace pro členy a bude členům rozdán na únorové členské schůzi. Uzávěrka příspěvků bude 15.1.2005. Tak pište, mejlujte, fotografujte, kreslete…, ať ten náš Zpravodaj za to stojí.

Kontaktní osoba: Jitka Blahoňovská, blahonovska@wo.cz, 737 667 928, sekretariát JO, TJ lodní sporty Brno, Rakovecká 30, 635 00 Brno

Váš výbor Jachetního oddílu TJ LS Brno