DO JACHTAŘSKÉHO NEBE VSTOUPILI DVA MLADÍ KLUCI

S velkým zármutkem oznamuji, že v neděli 26.6. kolem 23 hodiny se stali obětí lhostejnosti zatím nejmenovaného subjektu dva mladí jachtaři z Neratovic – Jakub Šenkýř a Kamil Mrzílek

Abych předešel zbytečným dohadům a nejasnostem poskytuji toto vysvětlení.
Jakub s Kamilem a dalšími dvěma kamarády odešli kolem 18 hodiny, po ukončení závodu „Memoriál J. Šenkýře“, do obce Orlík, kde poseděli v restauraci. Po 22 hodině se odebrali na zpáteční cestu. Bohužel na lesní cestě ve tmě ztratili orientaci a odbočili na značenou stezku vedoucí k vyhlídce u Schwarzenberské hrobky. Tato mýlka se Jakubovi a Kamilovi a málem i třetímu chlapci, který je chtěl s nasazením vlastního života zachránit, stala osudnou.
Vyhlídka označená turistickou značkou je nebezpečná i ve dne (viz foto), natož za snížené viditelnosti. Jednak cesta na vyhlídku poměrně strmě klesá, ale především „výstup“ z lesa se jeví jako vstup na louku. Bohužel noha nešťastníka neskončí na pěšině, ale na skalnatém výběžku přibližně o 10 metrů níže, načež pokračuje na hladinu jezera o dalších 10 m dolů. Dříve (cca před 15 lety), bývala dva metry před koncem cesty do zrádné propasti závora !
Přestože záchranáři dorazili po pohotové reakci čtvrtého mladíka, který ihned volal mobilem záchrannou službu a zároveň běžel do vsi, aby ukázal záchranářům místo nehody, velmi brzy, nebylo klukům již pomoci. Během noci a rána se snažili přátelé z neratovického klubu najít alespoň nějaké stopy. Vše bylo marné.
Kolem desáté dorazili opět profesionální záchranáři a během tří hodin nalezli tělo Jakuba, na římse v šestnáctimetrové hloubce. Kamila se bohužel doposud najít nepodařilo. Pod skálou je hloubka až 55 metrů.

Pokud by bylo nebezpečné místo, na které již více turistů upozorňovalo, zajištěno zábradlím, nemuselo k neštěstí dojít !!!

Děkuji všem, kteří nám v noci i později pomáhali a doposud pomáhají !
Dnes by bylo Kamilovi 19 let…

Neratovice 29.6.2005
text: Tonda Mrzílek

PS: přátelé, jachtaři, prosím vynechejte při setkání s námi pozůstalými jakékoli projevy soustrasti, či připomínky této události. Děkuji.

Zdroj: cadetský web YC Neratovice