Výbor JO zasedal na svém třetím letošním jednání dne 9. 5. 2005.
zápis ke stažení