Zápis ze schůze výboru JO ze dne 9. 5. 2005

Výbor JO zasedal na svém třetím letošním jednání dne 9. 5. 2005.
zápis ke stažení