Zápis ze schůze výboru JO ze dne 4. 4. 2005

Výbor JO zasedal dne 4. 4. 2005 na svém druhém jednání v roce 2005.
zápis ke stažení