Výroční členská schůze TJ 2005

Vážení členové,
tímto Vás zveme na volební členskou schůzi TJ Lodní sporty Brno, která se bude konat v sobotu 19. února 2005 ve 14:00 v areálu loděnice TJ LS Brno na Brněnské přehradě, Rakovecká 30, 635 00 Brno.


Program schůze:

  • Prezentace (od 13:00 hodin)
  • Zahájení (14:00 hodin)
  • Jednací a volební řád členské schůze
  • Volba orgánů valné členské schůze
  • Zpráva předsedy TJ
  • Zpráva o hospodaření
  • Volba členů do orgánů TJ
  • Různé
  • Diskuze
  • Závěr

UPOZORNĚNÍ:

Návrhy na změnu programu členské schůze bude přijímat informační středisko v místě konání schůze do 13:45.

Nemůžete-li se schůze osobně zúčastnit, můžete zplnomocnit jinou osobu, aby Vás na schůzi zastupovala a proto přikládáme také formulář plné moci. Tato plná moc musí být ověřena buď členem výboru TJ nebo úředně.

Člen mladší 15 let musí být na schůzi zastoupen svým zákonným zástupcem, případně jiným zástupcem na základě plné moci. Plná moc člena mladšího 15 let musí být podepsána jeho zákonným zástupcem.

Za výbor TJ
Jitka Blahoňovská

pozvánka ke stažení ve formátu doc
plná moc ke stažení ve formátu doc