Výroční členská schůze JO 2005

Vážení členové,
tímto Vás zveme na volební členskou schůzi jachetního oddílu TJ Lodní sporty Brno, která se bude konat v sobotu 19.února 2005 v 10:00 v areálu loděnice TJ LS Brno na Brněnské přehradě, Rakovecká 30, 635 00 Brno.

Program schůze:

 • Prezentace (od 9:30 hodin)
 • Zahájení (10:00 hodin)
 • Jednací a volební řád členské schůze
 • Volba orgánů valné členské schůze
 • Zpráva předsedy JO
 • Zpráva o hospodaření
 • Volba členů do orgánů JO
 • Slavnostní vyhlášení celoroční soutěže členů „Cadet teamu – jak se naši nejmladší snažili v loňském roce.
 • Různé
 • Diskuze
 • Závěr

UPOZORNĚNÍ:

Návrhy na změnu programu členské schůze a návrhy na kandidáty do výboru JO a výboru TJ budou přijímány na adrese Rakovecká 30, 635 00 Brno a na e-mailové adrese blahonovska@wo.cz do 12. února 2005 nebo budou přijímány informačním střediskem v místě konání schůze do 9:45.

Nemůžete-li se schůze osobně zúčastnit, můžete zplnomocnit jinou osobu, aby Vás na schůzi zastupovala a proto přikládáme také formulář plné moci. Tato plná moc musí být ověřena buď členem výboru jachetního oddílu nebo úředně.

Člen mladší 15 let musí být na schůzi zastoupen svým zákonným zástupcem, případně jiným zástupcem na základě plné moci. Plná moc člena mladšího 15 let musí být podepsána jeho zákonným zástupcem.

Za výbor JO
Jitka Blahoňovská

PS : Vážení členové a členky dovoluji si Vás požádat o pomoc se zaplněním stránek Zpravodaje za rok 2004. Uvítám jakékoli informace ze života členů jachetního oddílu, fotografie apod. Také je možné umístit na stránky Zpravodaje rubriku BAZAR.

pozvánka ke stažení ve formátu doc
plná moc ke stažení ve formátu doc