Tradiční podzimní brigáda

výbor Jachetního oddílu TJ Lodní sporty Brno si vás dovoluje pozvat dne 23. října 2004 od 9:00 do 16:00 na tradiční Podzimní brigádu spojenou s úklidem mol a pohodovým posezením po práci.

Především zveme ty, co ještě své brigádnické hodiny neodpracovali. Pokud nevíte jak na tom jste, můžete se informovat u Jitky Blahoňovské (kontakt níže).

Těm, co dosud nezaplatili členské příspěvky připomínáme možné způsoby platby: hotově pokladníkovi JO – Ing. arch. Jitce Blahoňovské nebo na náš účet 406 002 1645/6800, Volksbank CZ a.s., variabilní symbol : 104xxx (xxx je poslední trojčíslí registračního čísla).

Dále výbor Jachetního oddílu vyzývá všechny členy, aby začali zasílat články, fotografie, postřehy, výsledky….a vše ostatní co uznají za vhodné pro vydání Zpravodaje za rok 2004, který slouží jako informace pro členy a bude členům rozdán na únorové členské schůzi. Uzávěrka příspěvků bude 15.1.2005 a předpokládaný termín členské schůze je 19.2.2005. Tak pište, mejlujte, fotografujte, kreslete…, ať ten náš Zpravodaj za to stojí.

Kontaktní osoba: Ing.arch. Jitka Blahoňovská, blahonovska@wo.cz, 737 667 928, sekretariát JO, TJ lodní sporty Brno, Rakovecká 30, 635 00 Brno

Váš výbor Jachetního oddílu TJ LS Brno

pozvánka ke stažení