Foto: Jan Simeonov

Lodní sporty Brno

Nový správce.

Výbor TJ LS Brno vybral na svém mimořádném zasedání budoucího správce. Ze čtyř uchazečů byl nakonec (jednomyslně) vybrán pan Petr Klemeš (23 let) počítačový grafik na vlastní noze + přítelkyně (svatba bude v září) + čtyřletá dcera.

Klemeš je bývalý veslař a potomek veslaře Klemeše, výrazné postavy TJ LS Brno.
nastupuje 2.8.2004, zatím ovšem bez bydlení – nutné stavební úpravy. Kontakt 608 96 96 11.

Petr Spousta