Zápis z členské schůze TJ Lodní sporty Brno

konané dne 20. 3. 2004

Přítomni – viz prezenční listina
Zahájil – předseda TJ LS Brno Ing. Štorek
– vedením schůze pověřil Ing. Krejčiříka


 • Volba orgánů členské schůze
  zapisovatel: Ing. Marek Pavlovský
  ověřovatelé zápisu: St. Mičánek, J. Blahoňovská, Ing. Z. Žalkovský – schváleno
  sčitatelé hlasů: J. Caska, J. Blahoňovský, St. Mičánek – schváleno
  návrhová komise: Jar. Koláček, Ing. Z. Žalkovský – schváleno
  volba předsedajícího schůze – Ing. Krejčiřík – schváleno
 • Jednací řád – schválen
 • Zpráva o činnosti TJ LSB – Ing. Štorek
 • Zpráva o činnosti veslařského oddílu – M. Loukota, M. Možný
 • Zpráva o činnosti kanoistického oddílu – Ing. Žalkovský
 • Zpráva o činnosti jachtařského oddílu – Ing. Krejčiřík
 • Zpráva o hospodaření – Pavla Klúčovská
 • Diskuse
  • dne 3. 4. se bude konat i v prostorách klubu na Rakovecké Brněnský běžecký pohár – Ing. Štorek
  • do 7. 4. je třeba nahlásit na MČ Brno – Bystrc návrhy na nejlepší sportovce městské části, návrhy do 5. 4. – schůze výboru TJ – Štorek
  • požadavek z pléna – zveřejnit akce porádané v prostorách klubu na Rakovecké na nástěnce
  • přístup WC během noci pro jachtaře přebývající během sezóny na lodích – úkol pro výbor LS – Krejčiřík
  • žádost jachetního odd. o povolení přístupu psů do střediska Rakovecká – Krejčiřík, bylo schváleno (z 75 č. 44 pro, 27 proti, 4 se zdrželi) – výbor TJ vypracuje pravidla
  • žádost o uzpůsobení doping. WC pro vozíčkáře – Krejčiřík (Ing. Krejčiřík zjistí normy pro WC a dále vyřeší výbor TJ)
  • buňky – spotřeba el. en. 2003, uvolňování pro rok 2004, smlouvy – Klúčovská
  • zatéká do jachtařských buněk – Krejčiřík – prověří Klúčovská
 • Usnesení
 • Závěr – Ing. Štorek

Zapsal Ing. Pavlovský