Usnesení z členské schůze TJ Lodní sporty Brno, konané dne 20. 3. 2004

  • členská schůze schválila jednací řád
  • čl. sch. vzala na vědomí zprávy předsedy TJ a předsedů oddílů
  • čl. sch. schválila zprávu o hospodaření
  • čl. schůze vzala na vědomí zprávu sčitatelů hlasů o počtu přítomných – 75
  • požadavek na zveřejnění akcí konaných na Rakovecké v prostorách TJ na nástěnce – zajistí výbor TJ
  • čl. sch. pověřuje výbor TJ aby sepsal výzvu o zlepšení kvality vody v Brněnské přehradě
  • čl. sch. pověřuje výbor TJ o vyřešení přístupu WC pro jachtaře přebývajících na lodích během letní sezóny
  • čl. sch. schválila přístup psů do střediska na Rakovecké a pověřuje výbor TJ aby vydal pravidla vzhledem k bezpečnosti členů a čistotě střediska
  • čl. sch. žádá výbor TJ aby zvážil popřípadě zajistil vybudování WC pro vozíčkáře
  • čl. sch. žádá výbor TJ o prověření stavu střech na buňkách a popř. reklamaci oprav