MČR Teamrace

Hello,
The Notice of Race and an Entry form for the Czech Team Racing Championship please find at http://www.yachting.cz/teamracing/Mcr2004

Ahoj,
Vypsání MČR v závodě družstev a formulář přihlášky najdete na http://www.yachting.cz/teamracing/Mcr2004

The event will be a part of a great festival including among others fireworks launched from the lake. The festival is bringing a lot of fun
either to the sailors or to their supporters. Details please find at http://www.bmue.cz/english/index.html.

Závod bude součástí festivalu, jehož součástí jsou take ohňostroje odpalované z vodní hladiny. Přivezte diváky, fandy a drahé polovičky, nudit se nebude fakt nikdo. Podrobnosti viz http://www.bmue.cz/

ATTENTION: ALL TEAMS ENTERED TILL THE END OF APRIL OBTAIN A BOTTLE OF WINE!
POZOR: VŠECHNY TÝMY, KTERÉ SE PŘIHLÁSÍ DO KONCE DUBNA, DOSTANOU LÁHEV VÍNA!

Best regards
Ahoj

Honza