Rozdělení dotace magistrátu města Brna

Výbor JO do 7. 12. 2003 přijímá od závodníků, kteří se umístili na medailových pozicích v MČR 2003, podklady k rozdělení dotace magistrátu města Brna na základě pravidel zveřejněných ve zpravodaji jachetního oddílu LS Brno 2002.

Pro úplnost přikládáme

PRAVIDLA PRO ROZDĚLENÍ DOTACE MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

Na základě pravidel, podle kterých jsou tyto prostředky přiděleny, stanovil výbor JO následující pravidla pro rozdělení této dotace našim závodníkům:

 • 20% dotace bude použito na dofinancování motorového člunu – předpokládáme, že člun je pro trénink závodníků nezbytný
 • zbylých 80% bude rozděleno mezi členy LS Brno, kteří
  • se umístí mezi prvními třemi na MČR (tj. budou uvedení na oficiální výsledkové listině v některé z kategorií) a
  • budou prezentování v médiích
  a to následujícím způsobem:

  za 1. místo bude závodníkovi přiděleny 3 body, za 2. místo 2 body a za třetí místo 1 bod

  na každém závodníkovi bude, aby výboru JO předložil doklady o tom, jakým způsobem byl jeho úspěch prezentován (seznam článků v tisku, případně jejich kopie, informace o zveřejnění v rozhlase nebo televizi, případně audio/video záznam). Na základě těchto dokladů bude výborem JO přidělen koeficient 1 až 5.

  Dotace bude rozdělena dle počtu bodů za umístění vynásobených koeficientem za mediální prezentaci.

  Samozřejmě, že dotace může být závodníkovi vyplacena pouze na základě řádného vyúčtování – nákladů na startovné, cestovné, ubytování, benzín pro trénink, obnovu materiálu apod.

Takže, umístíte-li se na bedně na MČR, nezapomeňte to dát vědět médiím, zjistěte si, kdy a kde a kdo o vás informoval, schovejte si doklady a máte šanci část svých nákladů získat nazpět.