Členská schůze TJ Lodní sporty Brno Dopravní podnik

Vážený pane, vážená paní,

tímto Vás zveme na členskou schůzi TJ Lodní sporty Brno Dopravní podnik, která se bude konat v sobotu 25. ledna 2003 ve 14:00 v hotelu Rakovec, Rakovecká, 635 00 Brno (nad areálem loděnice TJ LS Brno.

Program schůze:

 • Prezentace (od 13:00 hodin)
 • Zahájení (14:00 hodin)
 • Jednací a volební řád členské schůze
 • Volba orgánů valné členské schůze
 • Zpráva předsedy TJ
 • Zpráva o hospodaření
 • Změna názvu TJ
  dnešní název: TJ LODNÍ SPORTY BRNO DOPRAVNÍ PODNIK
  navrhovaný název: TJ LODNÍ SPORTY BRNO
 • Změna stanov TJ, navrhované i aktuální stanovy najdete na adrese wp-content/uploads/old/11-stanovy-draft.doc , resp. stanovy , případně Vám je na požádání můžeme zaslat.
 • Volba členů do orgánů TJ
 • Různé
 • Diskuze
 • Závěr
UPOZORNĚNÍ:

Návrhy na změnu programu členské schůze bude přijímat informační středisko v místě konání schůze do 13:45.

Nemůžete-li se schůze osobně zúčastnit, můžete zplnomocnit jinou osobu, aby Vás na schůzi zastupovala a proto přikládáme také formulář plné moci . Tato plná moc musí být ověřena buď členem výboru TJ nebo úředně.

Člen mladší 15 let musí být na schůzi zastoupen svým zákonným zástupcem, případně jiným zástupcem na základě plné moci. Plná moc člena mladšího 15 let musí být podepsána jeho zákonným zástupcem.

Za výbor TJ

Jan Krejčiřík