Veletrh Boat Brno

Jistě všichni víte se v Brně vůbec poprvé v historii konal jachtařský veletrh Sport life – Boat Brno, a to ve dnech 14. až 17. listopadu 2002. Náž oddíl díky Katce Fantové a Jitce Blahoňovské patřil rovněž mezi vystavovatele.

Na veletrhu náš oddíl nabídl široké veřejnosti možnost rozšíření našich řad o nové mladé členy, kteří by náš klub reprezentovali na lodní třídě Cadet. Kontaktovat je možno Jitku Blahoňovskou na tel. čísle 737667928.


Za pomoc děkuji

Katce Fantové

Jitce Blahoňovské

Marcele Chyťové

Iloně Mayerbergové

Martinu Cvanovi

Janu Kittlerovi

a všem dalším, kteří se na prezentaci podíleli