Náborové soustředění CERE

Cere je občanské sdružení, které si vytýčilo za cíl podpořit nadějné jachtaře s výhledem na úspěšnou reprezentaci. V průběhu roku pořádá soustředění, kterých se zúčastňují nominovaní závodníci.

Ve dnech 25. – 28.10.2002 jsem se tohoto soustředění na Lipně zúčastnila spolu s Radkou Klusáčkovou, Ferdou Kantorem a Martinou Koutnou za náš klub. Vzhledem k  nepříznivým podmínkám (vítr nad 20m/s) po většinu tohoto období se vlastní trénink omezil na 1 den a vrcholil zkušební 3kolovou rozjíždkou (cca 90min.), která se brněnským jachtařům mimořádně povedla:1. I.Mayerbergová R.Klusáčková

2. L.Chmelová – F. Kantor

3. M.Koutná – M.Preibišová

4. Kacálci …Zbylý čas byl věnován zdokonalování v pravidlech, taktice, jízdě na kole…..(zde jsem si uvědomila i své obrovské nedostatky).Soustředění se mi líbilo a zdokonalila jsem si své zkušenosti v jízdě a v pravidlech.Ve dnech 22. – 24.11.2002 pokračovalo soustředění fyzickými testy ve sportovním centru Nymburk.
Testovanými disciplínami byly: běh, plavání, angličtina, pravidla, kliky, výdrž v přitažení …Na těchto soustředěních je kladen velký důraz na stav lodi, schopnost posádky (fyzické předpoklady, znalost pravidel, angličtiny, správnou životosprávu…).