Závodní licence

Závodní licence bude vydána pouze závodníkům, kteří mají řádně uhrazeny veškeré poplatky. Nejste-li si jisti, zda nemáte vůči JO nějaký ten dloužek, kontaktujte mě.

Upozornění pro závodníky

Závodníkům, kteří nemají řádně zaplacené příspěvky a neučiní tak do 30. 6. 2012, bude na ČSJ pozastavena závodní licence s okamžitou platností. Marcela Šormová matrika JO