V příloze naleznete Plachetní směrnice závodu Kiss my RS1 (4.-5.5.2013)