MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE TJ LODNÍ SPORTY BRNO 25.3. 2015

Na základě usnesení z řádné členské schůze, která se konala v termínu 15.2. 2015, si Vás dovolujeme pozvat na MIMOŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI a to ve středu 25.3. 2015 od 18:00 hod. v klubovně na Rakovci. Program, jehož jediným bude schválení změny STANOV TJ LODNÍ SPORTY BRNO Pozvánka na členskou schůzi 25032015 Navržená úprava STANOV, schválená výborem TJ dne 4.3. 2015 STANOVY_schvaleno vybor TJ_2015 V […]