Zápis ze schůze VJO 6/2004

Výbor jachetního oddílu TJ Lodní sporty Brno zasedal v klubovně dne 10. 8. 2004. V příloze si můžete stáhnout zápis z jednání. zápis 6/2004